Author: admin
• Wtorek, maj 24th, 2016

images (10)Jeśli wybiera się materiały budowlane do zastosowania w różnych rodzajach pracach budowlanych ważne jest między innymi postawienie na takie materiały, które są zarówno wytrzymałe a jednocześnie wysokiej jakości. Jednocześnie bardzo ważne jest również postawienie na takie wyroby, które pozwalają na zapewnienie dostępu do wyrobów, które pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości przy jednoczesnym uzyskaniu znacznie mniejszych kosztów realizowania zakupów.
W ramach realizowania takich prac jak krycie dachów można stawiać na bardzo różne rodzaje materiałów budowlanych. W tym względzie można postawić między innymi takie wyroby jak blacha trapezowa, która jest materiałem po pierwsze sprawdzonym a jednocześnie ocenianym jako materiał również wysokiej jakości, co znów zapewnia również możliwość po zamontowaniu długiego okresu użytkowania.
Oczywiście cena nie powinna być jedynym wyznacznikiem tego, czy warto postawić na dany rodzaj materiałów budowlanych. Z drugiej strony dostępna w korzystnej cenie blacha trapezowa pozwala na uzyskanie znacznie mniejszych kosztów realizowania poszczególnych prac budowlanych. Ma to znaczenie choćby w przypadku takich prac budowlanych, które są realizowane w nowo zbudowanych domach, gdzie wiele osób korzysta jedynie z ograniczonych budżetów.

Author: admin
• Wtorek, maj 24th, 2016

images (11)Właściwe podejście do względów bezpieczeństwa w naszej firmie jest bardzo ważną rzeczą, która istotnie wpływa na komfort pracy zatrudnianych przez nas osób oraz istotnie wpływa na szereg innych elementów. Jak możemy działać w tym kierunku i co możemy robić, aby poradzić sobie z tymi wszystkimi trudnościami. Każdy z nas powinien przede wszystkim zrozumieć to, że nie da się efektywnie postępować w przypadku zagwarantowania swoim pracownikom bezpieczeństwa.

Jakie są najprostsze i najbardziej skuteczne rozwiązania? Przede wszystkim każdy z nas powinien rozważać coś takiego w swojej firmie jak odpowiedniego rodzaju akcesoria bhp. Ekwipunek tego typu jest bardzo przydatny i warto z niego korzystać niezależnie od okoliczności, czy czasu. Jakie akcesoria będą dla nas najbardziej użyteczne i z których jesteśmy w stanie czerpać największe korzyści? Przede wszystkim wszyscy powinniśmy sobie mocno wziąć do serca zakup odpowiedniego sprzętu.
Kupno akcesoriów nie jest związane z dużym kosztem a istotnie jest w stanie wpłynąć na cały klimat pracy oraz samopoczucie zespołu. Już teraz zdecydujmy się na kupno dobrych akcesoriów, które podniosą komfort oraz bezpieczeństwo całego zespołu współpracującego z nami!

Author: admin
• Wtorek, maj 24th, 2016

pobrane (4)Kołki montażowe mają bardzo szerokie i rozległe zastosowanie. Ich rodzaje i przeznaczenie jest tak wszechstronne, iż występują niemal w każdym technicznym rozwiązaniu mającym połączyć na stałe elementy. Najpopularniejsze kołki rozporowe to niemal standard w technice budowlanej i nie tylko. Kołki sprężyste to jednak znacznie inne rozwiązanie. Ma ono zastosowanie tam, gdzie elementy łączone ze sobą poddane są na działanie znacznych sił zewnętrznych, i ich praca względem siebie odgrywa ogromne znaczenie. Tu kołki mające właściwości sprężystości są bardzo istotne. Nie standardowe rozwiązania, połączenia obustronne elementów będących w ruchu, czy wywierających na siebie ogromne siły nacisku, to właśnie te miejsca, gdzie należy zastosować sprężyste kołki.

Rozmaitość ich rodzajów, specyfika materiałowa, z jakiej są one wykonane stanowią o ich ogromnej uniwersalności i niezawodności, a ten nowoczesny sposób łączenia jest niezastąpiony przez żadne inne rozwiązania techniczne. Kształt kołków, rodzaj użytej do tego celu stali, ale i ich długość zależy od ich przeznaczenia. Natomiast rodzaj mocowań, czy będą to śruby, wkręty, nity, jest uzależniony od potrzeb i użytych materiałów w konstrukcjach.

Author: admin
• Wtorek, październik 27th, 2015

images (97)Może dojść w niektórych przypadkach do sytuacji, że inwestor zostaje właścicielem budynku z lokatorem. I dowiaduje się o tym po podpisaniu aktu notarialnego i przelaniu pieniędzy na rachunek sprzedającego. Jeżeli tym lokatorem jest sam były właściciel, to złożone przez niego oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania lokalu zawarte w akcie notarialnym, przyspieszy eksmisję. Jeżeli jednak w lokalu zamieszkują inne osoby, może wystąpić bardzo poważny problem z usunięciem ich, gdyż przepisy prawne dotyczące eksmisji nie są przyjazne właścicielom. By uniknąć tego typu wpadek, należy żądać od sprzedającego oświadczenia, ze obiekt nie jest zamieszkany, a wraz z nim potwierdzenia tego faktu z wydziału ewidencji ludności właściwego urzędu miasta lub gminy. Jeśli poprzedni właściciel decyduje się na pozostawienie ruchomych elementów wyposażenia, abyśmy stali się ich pełnoprawnymi właścicielami ich spis musi być dołączony do umowy sprzedaży. Ważne jest też dokładne zapoznanie się z nabywanym lokalem. Dla obu stron korzystne byłoby zastrzeżenie w akcie notarialnym wszystkich wad i usterek, chociaż sprzedający maja tendencję do ich skrzętnego ukrywania. Nieodzowne jest też uzyskanie od sprzedającego oświadczenia o braku obciążeń zbywanego prawa wierzytelnościami osób trzecich, prawami osobistymi i rzeczowymi oraz jego zobowiązanie w akcie notarialnym do zwolnienia kupującego z ewentualnych roszczeń osób trzecich. Informacje takie powinny być potwierdzone przed podpisaniem aktu notarialnego.

Author: admin
• Wtorek, październik 27th, 2015

images (98)Uzyskanie danych nieznanych nam współwłaściciel obiektu jest zadaniem bardzo trudnym, ale koniecznym do założenia księgi wieczystej nieruchomości. Kiedy znamy imię i nazwisko współwłaściciela możemy tę sprawę rozwiązać przy pomocy sądu wieczystoksięgowego. W tym wypadku można sformułować wniosek o założenie księgi wieczystej, wskazując tylko te dane, które znamy – ich część można znaleźć w wypisie z rejestru gruntów. Wówczas sąd skieruje do nas wezwanie o uzupełnienie wniosku, który posiada błędy formalne. Na podstawie takiego wezwania możemy uzyskać pozostałe, niezbędne nam informacje wydziale ewidencji ludności, dla którego wezwanie sądu jest dokumentem wiążącym. W sytuacji, kiedy nie mamy żadnych informacji, bo współwłaściciele nie żyją, a nie została przeprowadzona sprawa spadkowa, pozostają nam tylko poszukiwania na własną rękę. Najczęściej nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów, tym bardziej, że musimy także uzyskać dokumenty dotyczące praw własności współwłaścicieli. Tu nie pomoże nam żadna instytucja. Można pokusić się jedynie o założenie sprawy cywilnej o zniesienia współwłasności, ale należy przygotować się na długoletni proce, ni zawsze zakończony sukcesem. W związków z tym założenia księgi wieczystej obiektu może okazać się niemożliwe. Aby uniknąć tego rodzaju niedogodności, powinno się unikać nabywania nieruchomości o nieuregulowanej sytuacji prawnej, bo rodzi to niepotrzebne problemy i obciąża finansowo.

Author: admin
• Wtorek, październik 27th, 2015

images (99)Ustawa Prawo budowlane mówi: “Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego”, „Do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego”. Do sprawowania nadzoru budowlanego uprawniony jest główny i w jego imieniu wojewódzki inspektor nadzoru. Wykonawcami są inspektorzy powiatowi i podległe im jednostki. Kontroli sprawowanej przez GUNB podlegają: organy administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego, obiekty i roboty budowlane i wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.

Urząd Nadzoru Budowlanego podzielony jest na trzy departamenty. Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej realizuje zadania w zakresie kontroli działalności terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a także kontroli oraz inspekcji obiektów i robót budowlanych, z wyłączeniem terenów zamkniętych i obszarów kolejowych.

Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych realizuje zadania w zakresie kontroli i inspekcji obiektów i robót budowlanych na obszarach kolejowych i terenach zamkniętych, a także w zakresie kontroli właściwych w tych sprawach organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, tj. wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Departament Wyrobów Budowlanych realizuje zadania w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Author: admin
• Wtorek, październik 27th, 2015

images (100)Katastrofa budowlana to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także elementów konstrukcyjnych i pomocniczych. Ze strony architekta jej przyczynami mogą być: błędnie przyjęte dane, nieprawidłowe obliczenia dotyczące nośności, niezgodnie ze sztuką zaprojektowane połączenia, brak ekspertyzy stanu technicznego adaptowanego obiektu, wadliwie zaprojektowane sieci i instalacje. W trakcie samego procesu budowlanego do katastrofy budowlanej mogą się przyczynić: niewłaściwa technologia robót, niezgodności z projektem lub warunkami zabudowy, zmiany wprowadzane przez osoby nieuprawnione czy zła jakość materiałów i narzędzi.

Są to błędy, które podlegają odpowiedzialności zawodowej, a także często karnej. Katastrofę mogą również wywołać czynniki losowe takie jak pożar, wybuch, zalanie, osuwisko, tąpnięcie, huragan czy wstrząsy sejsmiczne. W zależności od rodzaju infrastruktury, która uległa uszkodzeniu, mogą wystąpić różne formy zagrożeń odmiennymi zjawiskami. W przypadku instalacji elektrycznych najczęściej dochodzi do pożarów lub porażenia prądem.

Sieci wodociągowe i grzewcze mogą spowodować zagrożenie podtopienia, a nawet osunięcia części rumowiska, w przypadku instalacji grzewczej dochodzą do tego poparzenia. Sieci kanalizacyjne są w przypadku katastrof relatywnie bezpieczne, gdyż nie występują w nich stałe przepływy i wysokie ciśnienia cieczy. Najniebezpieczniejsze w przypadku uszkodzeń są instalacje gazownicze, w których każde, nawet najmniejsze rozszczelnienie grozi poważnym wybuchem.

Author: admin
• Wtorek, październik 27th, 2015

imagesInspektor nadzoru inwestorskiego jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Musi o posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony na wniosek inwestora lub obligatoryjnie w przypadku prowadzenia skomplikowanych procesów budowlanych, ewentualnie ze względu na trudne warunki gruntowe. Delegowanie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę, pozwala właścicielowi, któremu często brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia technicznego, zabezpieczyć swoje interesy, a także za jego pośrednictwem mieć wgląd w realizację poszczególnych etapów harmonogramu prac budowlanych.

Inspektor pełni rolę kontrolną wobec kierownika budowy, więc trudno się dziwić, że w przypadku małych inwestycji dotyczących domów jednorodzinnych, nie jest on przez kierownika mile przyjęty. Inspektor może wydawać kierownikowi polecenia, poprzez wpisanie ich do dziennika budowy. Może również w ten sam sposób żądać poprawek. Funkcja ta jest niezależna i ma za zadanie dopilnować interesów inwestora, więc można uznać, że jest analogiczna do roli adwokata. Nadzór inwestorki podwyższa koszty budowy, ale biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie inspektora, nie są to pieniądze wyrzucone w błoto. Nie należy mylić inspektora nadzoru inspektorskiego z nadzorem budowlanym, ponieważ mimo podobieństwa nazw nie są to funkcje tożsame.

Author: admin
• Wtorek, październik 27th, 2015

imagesKierownik budowy, lub kierownik robót to osoba zarządzająca całym procesem budowy lub prowadzonych robót. Podstawowymi jego obowiązkami są: prowadzenie dokumentacji budowy, prowadzenie inwestycji w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę czy zapewnienie prawidłowego wytyczenia geodezyjnego granic działki budowlanej zgodnie z wytycznymi. Oczywiście poza tym zakresem ma on szereg innych obowiązków, często wynikających ze specyfiki danego obiektu. Prawo budowlane pozostawia te kwestie otwarte i szczegółowo ich nie precyzuje. Kierownik budowy ma również prawa. Między innym są to: ustosunkowanie się do wpisów innych uczestników procesu budowlanego uprawnionych do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, występowania do inwestora o dokonanie zmian w projekcie lub wpisach dotyczących warunków budowy.

Kierownikiem budowy lub robót budowlanych może być osoba posiadające odpowiednia uprawnienia państwowe do kierowania robotami w zakresie, który obejmuje daną inwestycję, oraz do pełnienia samodzielnych funkcji techniczne w budownictwie. W wypadku, jeśli inwestor spełnia te warunki, może osobiście pełnić te funkcję. Nie można natomiast pod żadnym pozorem pełnić funkcji kierownika i inspektora nadzoru tej samej inwestycji, ze względu na specyficzną rolę tego drugiego. Inspektor nadzoru budowlanego jest odpowiedzialny za kontrolę prawidłowości realizacji budowy bądź prowadzenia robót budowlanych, więc pełnienie tych obydwu ról równocześnie prowadziłoby do konfliktu interesów stron.

Author: admin
• Wtorek, październik 27th, 2015

imagesDziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów całego przedsięwzięcia. Dokumentuje on wszelkie zdarzenia w trakcie całego procesu i w razie wątpliwości pozwala rozstrzygnąć, co działo się faktycznie. Ustawa Prawo budowlane mówi, że gotowy formularz dziennika budowy otrzymuje się odpłatnie od organu, jednak w praktyce gotowy formularz dziennika kupuje się w zwykłej placówce handlowej z tego rodzaju artykułami.

Po wypełnieniu strony tytułowej gdzie umieszcza się podstawowe informacje na temat prowadzonych prac, takie jak nazwisko inwestora, adres budowy i jej zakres, należy wypełnić rubryki dotyczące osób pełniących samodzielne funkcje techniczne (kierownik budowy, inspektor nadzoru-opcjonalnie) oraz dołączyć oświadczenie kierownika budowy o objęciu obowiązków. Tak skompletowany dziennik rejestrowany jest w wydziale architektury urzędu miasta lub gminy.

W dzienniku budowy mogą dokonywać wpisów wyłącznie osoby wymienione w odpowiednich aktach prawnych. Są to: inwestor, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót, inspektor nadzoru budowlanego lub inwestorskiego, geodeta, ewentualnie przedstawiciel właściwego organu administracji budowlanej. Po ukończeniu robót, wypełniony dziennik budowlany w oryginale przekazuje się do Nadzoru Budowlanego celem wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Kopia dziennika jest części dokumentacji wykonawczej, którą inwestor jest obowiązany przechowywać przez cały czas użytkowania obiektu.